Bedrijfsontwikkeling

Als land- of tuinbouwer heb je nood aan totaalbegeleiding en -advies bij een aantal sleutelmomenten in je leven. Hiervoor hebben wij de nodige expertise in huis. Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling voelen zich thuis in de land- en tuinbouwsector en kunnen je begeleiden bij het nemen van deze strategische beslissingen. Deze scharniermomenten kunnen zijn:

 • Opstart, aankoop of overname van een bedrijf

 • Stopzetting van een bedrijf

 • Belangrijke investeringen en uitbreidingsplannen

 • Uitwerken bedrijfsstrategie: specialisatie, diversificatie, verbreding


Deze beslissingen neem je uiteraard niet zomaar. Het is van essentieel belang dat dit op basis van onderbouwde cijfers en argumenten kan gebeuren. Hier bestaan verschillende tools en hulpmiddelen voor, die samen worden gebracht in het ondernemingsplan. Hierin worden de gewenste ontwikkelingen en doelstellingen van de onderneming voor een bepaalde periode vastgelegd en onderbouwd. Het gaat hier over een plan voor de lange termijn, met een tijdshorizon van 10 tot 15 jaar. Dit is niet alleen een belangrijke tool voor jezelf, maar ook voor je boekhouder en je kredietverlener. Zo kan je bij de meeste banken slechts een lening bekomen als je een ondernemingsplan op tafel kan leggen.

Dit ondernemingsplan bevat verschillende onderdelen:

 • Bedrijfsplan en omgevingsanalyse (onderzoek toekomstmogelijkheden op die locatie)

 • Huidige bedrijfseconomische situatie

 • Analyse van de rentabiliteit per bedrijfstak (rentabiliteitsplan)

 • Haalbaarheidsstudie

 • Risicoanalyse en volatiliteitsberekening

 • Financieringsplan en solvabiliteit

 • KasplanningOnze expertises