Ventilatie advies

Streven naar een optimaal bedrijfsrendement is essentieel in de intensieve veehouderij/landbouw. Een goede ventilatie zorgt immers voor een optimaal stalklimaat en voor perfecte groeicondities.  Ventilatie is echter ook een belangrijke kostenpost op een landbouwbedrijf. Redenen genoeg om je goed te informeren en te laten adviseren door experten ter zake.

DLV levert topadvies bij het uitwerken van nieuwe projecten, maar optimaliseert ook bestaande systemen. Door het uitvoeren van een rookproef, kan het patroon perfect in beeld gebracht worden, waarna eventuele bijsturingen/aanpassingen kunnen worden voorgesteld.


Onze expertises