Subsidies en premies

Subsidies en premies bestaan als een positieve stimulans van de overheid om iets gedaan te krijgen, met andere woorden, als de overheid bepaalde zaken op een positieve manier wil aanmoedigen, in plaats van af te straffen, dan wordt dikwijls gebruik gemaakt van premies of subsidies. Deze premies of subsidies zijn mooi meegenomen, maar om ze te kunnen aanvragen moet je eerst weten dat ze bestaan. De aanvraag en de procedure zijn vaak een kluwen door verschillende soorten procedures, aanvragen en reglementen. Daarnaast gaat een aanvraag dikwijls gepaard met een presentatie of voorstelling. 

Voor subsidies en premies kan men zowat bij elke overheid terecht. Dit betekent dat er subsidies bestaan voor alle Vlamingen, die deze kunnen aanvragen bij een federale overheidsdienst, maar ook Europees of per gemeente of provincie afzonderlijk. De verschillende Europese, federale, Vlaamse, provinciale of gemeentelijke diensten kunnen zelf voorzien in de procedure zodat per subsidie een andere manier van werken geldt. Door de ervaring met alle soorten verschillende subsidies kunnen de slaagkansen relatief goed ingeschat worden.  

De premies/subsidies zijn voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Logisch is dus om zich zelf ook in te schrijven voor projecten die ervoor in aanmerking kunnen komen. Vaak worden nieuwe ‘calls’ uitgeschreven in de vakliteratuur met strakke deadlines. Wil je hiervan op de hoogte blijven of de verschillende mogelijkheden grondig onderzoeken? Neem dan zeker contact op met je DLV-adviseur.


Onze expertises