Peilputten

Op bedrijven met mengmest en meer dan 2.500 varkens, 1.500 grote zoogdieren (andere dan varkens) of meer dan 40.000 stuks pluimvee heeft de wetgever opgelegd dat er peilputten geplaatst moeten worden ter controle van het grondwater dat onder je bedrijf loopt. Deze peilputten bestaan uit één getuigeput waaruit men de kwaliteit van het grondwater kan monitoren vooraleer het het landbouwbedrijf passeert. Daarna moeten er op verschillende plaatsen achter het bedrijf peilputten geplaatst worden om de grondwaterkwaliteit te monitoren na passage onder het bedrijf. Wij staan je bedrijf graag bij met de nodige raad omtrent de plaatsing van deze peilputten. Hierbij maken wij een voorstel ter goedkeuring op voor de overheid. Na het fiat van de overheid plaatsen wij voor jou de peilputten en monitoren we op jouw vraag drie jaarlijks de grondwaterkwaliteit in deze geplaatste peilputten. Omtrent de bevindingen van dit onderzoek maken wij voor de overheid een gemotiveerd verslag op zodat je ten allen tijde aan de sectorale bepalingen van het VLAREM kan voldoen.  

Onze expertises