Nieuwe voorziening

Start je als paardenhouder volledig van af? De keuze van je eigen stek is hierbij uitermate belangrijk! Er zijn immers locaties waar je je als paardenhouder beter niet vestigt door gebrek aan ruimte, plaats of vergunningen.

Bij aankoop van een onroerend goed om je als paardenhouder te vestigen, moet je op voorhand goed weten welke activiteiten je daar wenst uit te voeren. Je plannen op korte én lange termijn zijn de belangrijkste criteria om te bepalen of een onroerend goed geschikt is voor jou. 

Bestaande gebouwen in agrarisch gebied kunnen vaak nog gewijzigd worden naar de functie paardenhouderij. Indien deze gebouwen echter niet correct vergund zijn of verkrot zijn, is deze functiewijziging niet meer mogelijk. Informeer je goed alvorens je een verbintenis tot aankoop van een pand aangaat!

Om alle gebouwen volledig nieuw op te richten of om een grote uitbreiding van de gebouwen te voorzien, moet je activiteit als paardenhouder als volwaardige agrarische activiteit beschouwd worden. Hierbij volgt een strenge beoordeling en is het uitermate belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. 


Onze expertises