Milieu, mest en water

Als land- of tuinbouwer heb je zeker al te maken gehad met de strenge regels en wetten die er gelden. Denk maar aan de strenge mestafzetregels en de milieumaatregelen door de aanwezigheid van hindergevoelige gebieden.

Er gelden heel wat regels en verplichtingen wat betreft milieu, mest en water. Een correcte en nauwgezette opvolging zijn dus belangrijk. Want met kennis en de juiste strategie, zijn er wel degelijk mogelijkheden.

DLV kent alle details van de wetgeving, maar weet ook hoe je de verplichte administratie het best regelt. Dankzij onze ruime ervaring in milieuaspecten, aangiftes en mestverwerking kunnen we je helpen bij alle milieustudies en milieubegeleiding. 


Onze expertises