Erfgoed

Je eigendom heeft misschien de status van ‘beschermd monument’ of is opgenomen op de ‘vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed’, wat nu? 

In eerste instantie is het belangrijk om het verschil te kennen. 

‘Beschermd monument’ is een gebouw dat door een ministerieel besluit beschermd is wegens algemeen belang en er zijn erfgoedwaarden toegekend aan dit gebouw. De status van ‘beschermd monument’ brengt diverse plichten met zich mee, maar ook diverse rechten. 

Een gebouw dat op de ‘vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed’ is opgenomen, heeft ook erfgoedwaarde, maar deze waarden zijn eerder van lokaal belang. Voor dergelijke panden gelden er eveneens bepaalde rechten en plichten, maar deze zijn minder uitgebreid dan bij een ‘beschermd monument’. 

Wanneer je met erfgoed te maken hebt, moet je extra aandachtig zijn welke bouwwerken je wenst uit te voeren. Heel vaak zal je de gevels of de dakvorm slechts in beperkte mate mogen wijzigen. De vergunningverlenende overheden controleren dit streng, gezien het behoud van de erfgoedwaarde vaak prioritair is. Laat je hierbij goed begeleiden, zodat je de goede combinatie vindt voor je eigen project enerzijds en de erfgoedwaarde anderzijds.

Daarnaast biedt een erfgoedgebouw vaak meer mogelijkheden om een functiewijziging uit te voeren. Denk hierbij maar aan die mooie feestzaal in een landelijke schuur in agrarisch gebied. Deze feestzaal is vaak mogelijk geworden dankzij de erfgoedwaarde van de schuur. 

DLV heeft geruime ervaring met erfgoedgebouwen en staat je graag bij met raad en daad!


Onze expertises