Brandveiligheid

Bij het bouwen van gelijk welke constructie is het belangrijk dat er even stilgestaan wordt bij de brandveiligheid. Soms kunnen er door een eenvoudige aanpassing in het ontwerp, grote problemen op vlak van brandveiligheid vermeden worden wanneer het gebouw er eenmaal staat. Hierbij denken we onder andere aan de bereikbaarheid van gebouwen voor de brandweerwagen.

Ook de brand-overlag naar andere gebouwen moet goed afgetoetst worden. Het bepalen van het aantal vluchtdeuren, alsook het bekijken van de loopafstanden, zijn eveneens belangrijke onderdelen.


Onze expertises