Ontwerp

Dat er bij een vergunningsaanvraag heel wat komt kijken hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Niet alleen moet er afgetoetst worden of het idee van het project al dan niet vergunbaar is op de plaats waar het gelegen is, maar dient ook het ontwerp van het project aan heel wat zaken te voldoen. 

Om je bouwplannen effectief te realiseren is de opmaak van een realistisch vergunbaar ontwerp van cruciaal belang, een ontwerp dat ten eerste voldoet aan al alle regelgeving en technische normen. Zo moet het ontwerp onder andere voldoen aan de normen voor toegankelijkheid van publieke ruimtes, de regelgeving inzake brandpreventie of waterhuishouding. En ten tweede dient het ontwerp ook zo maximaal mogelijk te voldoen aan jouw wensen inzake architectuur, indeling, materiaalgebruik, enz. 

DLV denkt met je mee en geeft je ideeën vorm. Ideeën die door onze adviseurs en architecten hun jarenlange praktijkervaring en kennis leiden tot realistische bouwontwerpen die maximaal voldoen aan jouw wensen.


Wij helpen je graag verder met:


Onze expertises