NER en NER-MVW

Nutriëntenemissierechten (NER) bepalen op basis van de mestproductie hoeveel dieren op een bedrijf gehouden kunnen worden. Uitbreiding is mogelijk door overname van NERs of na bewezen mestverwerking. 

Samen met je DLV-adviseur wordt de strategie voor een mogelijkse uitbreiding bepaald en wordt nagegaan of aan alle verplichtingen kan worden voldaan. Het is namelijk belangrijk om te weten of de eventuele bijkomende mestverwerkingsplicht haalbaar is voor jouw bedrijf. 

Daarnaast wordt steeds bijgehouden of er voldoende NERs beschikbaar zijn volgens het aanwezige aantal dieren op het bedrijf, en of je voldoende mestverwerkingscertificaten beschikbaar hebt om je mestverwerkingsplicht in te vullen.


Onze expertises