Inspectie

Om diverse redenen komen landbouwbedrijven in contact met de afdeling Handhaving. Zo worden de grotere bedrijven drie jaarlijks gecontroleerd. Bij deze inspecties worden vaak aanmaningen opgemaakt. Met deze aanmaningen krijgt de exploitant de mogelijkheid om zich in orde te stellen met de omgevingswetgeving. Hierbij staan wij onze klanten graag bij met raad en daad. In sommige gevallen ziet de afdeling Handhaving zich genoodzaakt om een proces verbaal op te leggen. Bij de verdere behandeling van dit proces verbaal staan wij onze klanten bij. Dit bestaat uit het zoeken naar oplossingen om de calamiteit of de overtreding stop te zetten en te voorkomen in de toekomst als ook het opvolgen van de gerechtelijke procedure van het proces verbaal.

Onze expertises