EPB

DLV is geregistreerd als EPB-verslaggever bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) en kan officiële energieprestatiecertificaten voor nieuwbouw of verbouwing afleveren. 

Wij verzorgen het volledige traject, vanaf de startverklaring tot en met de eindaangifte. Het doel is niet enkel te voldoen aan de wettelijke normen, maar alle mogelijkheden te bekijken, om de bouwheer of investeerder in staat te stellen beslissingen te nemen inzake isolatie, verwarmingsinstallatie en ventilatie. 

Bovenop het door de EPB-software gegenereerde rapport wordt een zeer duidelijk verslag opgesteld, dat volledig gemaakt is op maat van het gebouw in kwestie, met concrete en specifieke adviezen. Wij doen meer dan enkel het certificaat afleveren, en bespreken bijvoorbeeld in detail met de bouwheer de mogelijke subsidiëringen waar aanspraak kan op gemaakt worden.


Onze expertises