Energieaudit

Al onze diensten vereisen een minimum aan inzicht in de bedrijfsvoering, de gebruikte utiliteiten, de verdeling van het energieverbruik en de energiekosten. Maar een energie-audit gaat verder.

Energieaudits kunnen op  vrijwillige basis uitgevoerd worden door bedrijven op zoek naar eenvoudige en significante kostenbesparingen. DLV heeft een ruime ervaring in het begeleiden van landbouwbedrijven naar energie-efficiëntie. Hierbij kan men opteren voor een uitgebreide energie-audit of een eenvoudige energie-scan.

Deze studies zijn opgebouwd uit een inventarisatie van alle energieverbruikers, gevolgd door een evaluatie van het energieverbruik. Daarnaast worden er maatregelen uitgewerkt met vermelding van investeringskosten, praktische uitvoerbaarheid, terugverdientijd en rendabiliteit. Zowel energiebesparing als eigen energieproductie komen aan bod. Uit deze evaluatie wordt voor jou duidelijk welke de meest interessante maatregelen zijn.


Onze expertises