Asbestinventaris

Voor alle werkgevers is het bij wet verplicht om een asbestinventaris te hebben voor de gebouwen waarin het personeel tewerkgesteld wordt. Dit vanaf er 1 werknemer in dienst is. Hetzelfde geldt ook wanneer er 1 seizoenarbeider tewerkgesteld wordt.

Binnenkort zal men ook verplicht worden om een asbestinventaris te hebben bij de verkoop van gebouwen die opgericht werden voor 2001. Tegen 1 januari 2032 moet élke eigenaar van een gebouw met bouwjaar voor 2001 over een asbestinventaris beschikken.

Je kan bij DLV terecht om een asbestinventaris op te stellen.


Onze expertises