Aangiftes

Het gebruik van water is als grootverbruiker aangifteplichtig. Grootverbruikers zijn diegene die minstens 500 m³ water per jaar aanwenden.

De aangifte dient jaarlijks ingediend te worden tegen 15 maart.

Voor grootverbruikers wordt water dus deels aangerekend via de VMM (heffing op de winning en heffing op verontreiniging) en via de drinkwatermaatschappij ( levering van leidingwater, gemeentelijk en bovengemeentelijke saneringsvergoeding, gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage).


Onze expertises