Webinar | Wordt een voormalige of leegstaande boerderij onverkoopbaar?

Sinds enkele jaren is er in de praktijk een aanzienlijke verandering merkbaar bij de aanvragen voor het omzetten van een boerderij naar een zonevreemde functie. Dergelijke functiewijziging wordt minder snel toegestaan, terwijl er juridisch gezien niets gewijzigd is.

Een aanvraag voor een zonevreemde functiewijziging moet steeds meer onderbouwd worden. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de bescherming van de landbouw, de natuur en water, en wordt de betonstop/ bouwshift meer bovengehaald bij de beoordeling van deze aanvragen. Er is ook sprake van het opleggen van een heffing bij het bekomen van een vergunning voor een zonevreemde functie.

Tijdens het webinar wordt een toelichting gegeven omtrent het huidige beleid. Daarnaast geven we je tips over de aanpak van zonevreemde aanvragen, o.a. omtrent de opmaak van een landbouwtoets, die een belangrijk instrument wordt bij het motiveren van een zonevreemde functiewijziging.


DEEL DIT BERICHT: