Webinar | Het flankerend beleid: Wat houdt dat in voor jouw bedrijf?

Eerder werd al aangekondigd dat het stikstofakkoord een aantal flankerende maatregelen voorziet. Om de gevolgen van het akkoord voor jouw bedrijf te kunnen inschatten, is het belangrijk om te weten welke bedrijven in aanmerking komen voor de maatregelen van het flankerend beleid én welke vergoeding je kan verwachten.

Tijdens het webinar op 30 mei geven we een overzicht van de verschillende maatregelen en de berekeningswijze van de vergoedingen. Daarnaast geven we ook aan welke bedrijven in aanmerking komen en wegen we dit af t.o.v. het huidig flankerend beleid dat nog loopt tot de nieuwe wetgeving van kracht is.DEEL DIT BERICHT: