Avondseminarie | Actualiteiten in de landbouw

Eind 2022 werd het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door Europa goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel binnen dit GLB, het VLIF, is op vandaag nog steeds grotendeels onder voorbehoud. Tegen halverwege mei-begin juni zou de praktische kant gekend moeten zijn.

In maart kwam er een nieuw stikstofakkoord dat enkele grote lijnen uitzet voor de aanpak van het vergunningenbeleid voor de toekomst. Ook op dit vlak verwachten we binnenkort een omzendbrief die meer details duidelijk moet maken.

Begin juni is dus het ideale moment om alle actualiteiten te overlopen wat betreft VLIF met zijn (versoepelde en) gewijzigde toepassingsvoorwaarden en het vergunningenbeleid: namelijk de huidige stand van zaken qua wetgeving en de beoordeling door verschillende adviesinstanties en vergunningverlenende overheden.

Energie blijft een actueel thema, dus een zijsprong naar de recentste ontwikkelingen in aanvulling van de toelichting rond VLIF kan niet ontbreken.


PRAKTISCHE INFO:

  • De deuren gaan open vanaf 19u30. Het seminarie zelf gaat door van 20u00 tot 21u30.

  • Locatie: Ter Waarde 50, 8900 Ieper

  • Sprekers: Delphine Kimpe en Delphine Druant

Je kan voor en na het seminarie netwerken en vragen stellen.DEEL DIT BERICHT: