Webinar | Zone-eigen of zonevreemd mogelijkheden in landelijk gebied

De laatste maanden ervaren we een veel strenger beleid in het landelijk gebied voor klanten met een bestaande exploitatie of voor zij die een nieuw project willen realiseren. Dit uit zich voornamelijk bij omgevingsaanvragen, zowel op gebied van milieu (denk maar aan het stikstofarrest) als naar bouw toe. De wetgeving is al niet evident in landelijk gebied, maar door het verstrengde beleid worden steeds meer dossiers geweigerd. 

Voor de start van een dossier of de aankoop van een boerderij, is het van groot belang vooraf te bepalen of we te maken hebben met een zone-eigen of een zonevreemde aanvraag. Tijdens dit webinar wordt op basis van praktijkvoorbeelden toegelicht hoe een dossier moet aangepakt worden en wat de verschillen zijn tussen een zone-eigen en zonevreemd dossier.


DEEL DIT BERICHT: