Webinar | Wat is de toekomst van mijn boerderij in Vlaanderen?

Sinds begin 2021 staat er heel veel druk op de mogelijkheden met vrijgekomen boerderijen. Ten gevolge van het stikstofarrest en het recente krokusakkoord is het niet meer evident om een boerderij verder in te zetten in functie van veeteelt of de klassieke landbouw. Een uitweg is de boerderij omzetten in een zonevreemde functie, maar onder druk van de betonshift is ook dit niet meer evident. Hierdoor weten veel stoppende landbouwers of kandidaat kopers van een boerderij niet meer wat gedaan.

Tijdens het webinar geven we de huidige stand van zaken mee qua wetgeving en de beoordeling door verschillende adviesinstanties en vergunningverlenende overheden. Er wordt praktische info meegegeven omtrent de aanpak van de aankoop van een boerderij als landbouwer en als niet landbouwer. Daarnaast geven we mee waarop een stoppende/overlatende landbouwer moet letten.

We geven ook enkele praktische tips voor mensen die een boerderij wensen aan te kopen, waarmee rekening gehouden moet worden bij de bepaling van de waarde van een boerderij, welke administratieve zaken in orde moeten gebracht worden bij een aankoop/verkoop, 
Presentatie webinar 
DEEL DIT BERICHT: