Webinar | Wat is de rechtszekerheid bij landelijk vastgoed dat niet hoofdzakelijk vergund is?

De laatste maanden worden steeds meer moeilijkheden ondervonden bij aanvragen in agrarisch gebied, zowel bij agrarische activiteiten als zonevreemde aanvragen door een particulier of een ondernemer die niet aanzien wordt als landbouwer.

Een heel belangrijke term in dit verhaal is “hoofdzakelijk vergund” zijn. Maar wat betekent dit, en wat zijn de gevolgen voor jouw eigendom indien het niet hoofdzakelijk vergund is? Mag je een boerderij in landelijk gebied aankopen indien deze niet hoofdzakelijk vergund is? Wanneer is een overtreding verjaard? Wat zijn onderhoudswerken en wanneer kun je gedwongen worden om iets af te breken?

Tijdens het webinar wordt op basis van praktijkvoorbeelden een antwoord gegeven op al deze vragen.


DEEL DIT BERICHT: