Webinar | Waardering van agrarisch en landelijk vastgoed

Een correcte waarde geven aan landelijk gelegen vastgoed is afhankelijk van verschillende factoren en is daarom niet altijd even evident.

Heb je bijvoorbeeld te maken met een veehouderij, dan speelt de ligging van het agrarisch vastgoed tegenover speciale beschermingszones een belangrijke rol. Wil je aan landbouwverbreding doen, dan is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan o.a. de mobiliteit. Als je kiest voor het omzetten van landelijk vastgoed in een zonevreemde functie moet bij de waardebepaling rekening gehouden worden met andere factoren, zoals de aanwezigheid van bouwkundig erfgoed, de vergunde toestand en de ligging tegenover ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Om tot een correcte waardebepaling te komen, moeten we dus met veel omgevingsfactoren rekening houden. Om de waarde van landelijk vastgoed te bepalen, doen we bij DLV steeds een ruimtelijke-economische analyse van de bedrijvigheid binnen het landelijk gebied. Op die manier kunnen we een zo correct mogelijke waarde bepalen voor de kandidaat koper.

Tijdens het webinar op 16 juni lichten we jou op basis van enkele praktische voorbeelden de aanpak van een schatting van landelijk vastgoed toe. Daarnaast bieden we een antwoord op veelvoorkomende vragen zoals: wat is de waarde van een erfgoedschuur, is een (tweede) bedrijfswoning even veel waard als een vergund zonevreemde woning, wat met een zonevreemde gebouw dat verjaard is, enz.

DEEL DIT BERICHT: