Webinar | Diversificatie en innovatie in de landbouw

Sinds enkele jaren zijn landbouwers aan het zoeken wat de mogelijkheden zijn van diversificatie op hun landbouwbedrijf. Daarnaast zijn nieuwe en innovatieve landbouwvormen in opmars, zoals stadslandbouw, boslandbouw, kringlooplandbouw, vertical farming, rooftop farming, CSA boerderij, ... waarbij heel vaak mensen uit de niet landbouw dergelijke exploitaties wensen op te starten. In deze gevallen is het vaak niet meer duidelijk wat hobbylandbouw of professionele landbouw is, hetgeen gevolgen heeft bij de toepassing van wetgeving, en zeker wat betreft ruimtelijke ordening en de mogelijkheden voor deze landbouwvormen in het landelijk of stedelijk gebied.


Tijdens dit webinar worden de verschillende mogelijkheden van diversificatie op een landbouwbedrijf toegelicht. Zowel wat wettelijk kan, en de wettelijke mogelijkheden naar het opstarten van een ‘nieuwe’ landbouwvorm. Tijdens de korte toelichting kun je tevens inspiratie opdoen van mogelijkheden van landbouwverbreding en diversificatie.


Het webinar gaat door op woensdag 24 februari om 13u tot 13u30 à 13u45. 

Deelnemen is gratis na inschrijving. 


DEEL DIT BERICHT: