Eindevenement project ‘Nutriëntenkring op Paardenkracht’

Het project Nutriëntenkring op Paardenkracht loopt op een einde. Enkel het eindevenement hebben we nog te goed. Dit gaat door op maandag 11 juli op het terrein van Quality Stud in Middelkerke. 

Binnen het project Nutriëntenkring op Paardenkracht werd onderzocht hoe een paardenhouder de mest van zijn dieren op een duurzame (en circulaire) manier kan inzetten. Vijf paardenhouders gingen aan de slag met de compostering van paardenmest met de bedoeling om na te gaan op welke manier paardenmest het best gevaloriseerd kan worden op het eigen bedrijf.  

Op het eindevenement geven we jou uitgebreid uitleg over de resultaten van het onderzoek, met op het programma

  • De ervaring met compostering van de participerende paardenhouders.

  • Een rondleiding op het bedrijf Quality Stud.

  • Het proces, het gebruik en de voordelen van compostering door Vlaco.

  • De wetgeving rond compostering, verspreiden van mest, circulair stalmestbedrijf enz. door DLV.

  • De impact van compostering op het bedrijf, zowel wat betreft kwaliteit, rentabiliteit en tot slot de ecologische impact door UGent en DLV.

Praktische info: 

Het event gaat door op maandag 11 juli 2022. We ontvangen jullie graag om 14u. Van 14u30 tot 16u30 gaan de infosessies door. Afsluiten doen we met een netwerkdrink, voorzien einde rond 18u.

Locatie: Quality Stud | Vaartdijk Noord 58 | 8433 Middelkerke-Slijpe


Het evenement is beperkt tot 100 personen. Wil jij erbij zijn?

Schrijf je dan snel in via dit formulier. 


Presentatie DLV 

Presentatie Vlaco DEEL DIT BERICHT: