Webinar | Tijdelijk kader Vlaams stikstofbeleid: Wat is nieuw?

Na de introductie van de Ministeriële instructie op 2 mei 2021, publiceerde Agentschap Natuur en Bos op 10 mei een richtsnoer dat moet aangeven op welke manier toekomstige aanvragen met ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties beoordeeld moeten worden. Een maand na deze publicatie bespreken we de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief. Daarnaast bekijken we of de nieuwe (tijdelijke) richtlijnen nog ruimte geven om projecten te realiseren en hoe we het richtsnoer van Agentschap Natuur en Bos moeten interpreteren.


Het webinar gaat door op donderdag 10 juni om 20u en is enkel live te volgen. Het kan achteraf dus niet herbekeken worden.


DEEL DIT BERICHT: