Webinar | De mogelijkheden om een toeristische of recreatieve onderneming te exploiteren in landelijk gebied

Volgens het gewestplan horen toeristische verblijven en recreatieve ondernemingen thuis in woon- en recreatiegebied. Maar ook in landelijk gebied, zoals agrarisch, of in park- en natuurgebied kan verblijfs- en dagrecreatie uitgebouwd worden.

Toerisme en dagrecreatie staan niet stil. Vandaag de dag, en zeker ten tijde van Corona, zien we steeds meer creatieve en innovatieve concepten oppoppen. Welke wijzigingen brengt dit mee op stedenbouwkundig vlak en kunnen alle ideeën op een wettelijke manier opgestart worden? Hoe krijg je een boomhut vergund? Of wat kan je met je oude boerderijgebouwen nog opstarten behalve een vakantiewoning of feestzaal?

Tijdens dit webinar worden de wettelijke mogelijkheden toegelicht op basis van praktische voorbeelden voor het bekomen van de nodige vergunningen voor de start of uitbreiding van een toeristisch verblijf of een recreatieve onderneming.
DEEL DIT BERICHT: