Infomoment voor de tuinsector

Werken en wonen in landelijk of agrarisch gebied brengt heel wat vraagstukken met zich mee. Als tuinaannemer, -centra of -architect bots je dan ook vaak op de beperkte mogelijkheden die je hebt in zowel een zone-eigen als zonevreemde context. 

Het is belangrijk om hieromtrent goed geïnformeerd te zijn. DLV vertelt jou graag meer over jouw (zonevreemde) mogelijkheden en aandachtspunten. 

Wil jij weten:

  • vanaf wanneer de aanleg van verharding vergunningsplichtig is?

  • wanneer je nog een extra tuinhuis of lounge mag plaatsen? 

  • of je je als tuinaanlegger kan vestigen in agrarisch gebied? 

  • of je als tuinbouwbedrijf ook een detailhandel mag openhouden om tuinmaterialen te verkopen?

  • of je gebonden bent door de milieuregelgeving bij het houden of plaatsen van een composthoop? 

  • of er bij de aanleg van zwembaden en -vijvers een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden?

Op deze en andere vragen krijg je alvast een antwoord tijdens het infomoment voor de tuinsector dat doorgaat op maandag 27 maart om 19u30 in Wetteren. DEEL DIT BERICHT: