Infomoment | Opstart en fiscaliteit voor de paardenhouder

Dit infomoment is reeds volzet.


Het houden van paarden brengt vaak vele fiscale vraagstukken met zich mee. Zowel de professionele paardenhouder als de hobbyhouder moeten rekening houden met de (verplichte) administratie en wetgeving.

Tijdens het infomoment op maandag 23 oktober gaan we dieper in op de details rond de fiscaliteit en de opstart van een paardenhouderij.

Wat komt aan bod?

  • Hobbyhouder vs professioneel paardenhouder

  • Hoe ga je van particulier naar een professioneel bedrijf? Wat zijn de voor- en nadelen en welke vennootschapsvorm kies je dan best?

  • Wat is de impact op het verkrijgen van vergunningen?

  • Welke BTW-tarieven zijn van toepassing?

  • Voorstelling van de kostprijsanalyse-tool: Uit een analyse in Nederland door FNRS bleek dat 42 % van de onderzochte maneges en pensionstallen onder de kostprijs werkt. Vlaanderen wil niet achterblijven. Er zal een kostprijsanalyse voorgesteld worden die bedrijven toelaat na te gaan of ze al dan niet goed zitten met hun tarieven.

PRAKTISCHE INFO:

  • 23 oktober 2023 | Ontvangst vanaf 19u30, start infomoment om 20u.

  • Infomoment voor de hobbyhouder en de professionele paardenhouder

  • Locatie: Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch | Molenstraat 26, 1760 Roosdaal

  • Sprekers: DLV-accountant Guy Porto-Carrero en DLV-adviseur Carl De Braeckeleer

INSCHRIJVEN:

Dit infomoment wordt georganiseerd in samenwerking met Paardenpunt Vlaanderen en DLV Accountants
DEEL DIT BERICHT: