Land- en tuinbouwers

Tuinbouwers

Naast de landbouwactiviteiten in de stallen en op de akkers, vinden ook tuinbouwers hun thuis in het agrarisch gebied. De bouw van serres kent andere regels dan die van een stal of loods. Daarnaast is ook de waterwinning en -afvoer een belangrijke zaak om rekening mee te houden. Naast de bouw- en milieukundige zaken, kan DLV je ook bijstaan met teeltadvies.

Recente projecten voor Land- en tuinbouwers