Paardenhouders

Professionele paardenhouders

Er zijn professioneel gezien een aantal mogelijkheden om met paarden bezig te zijn zoals een manege, een pension, hippotherapie, een fokkerij enz. Voor al deze activiteiten heb je bepaalde vergunningen nodig. Daarnaast moet je pand voldoen aan verschillende voorwaarden.

Sta je voor strategische keuzes zoals uitbreiden of diversifiëren, landbouwer in hoofdberoep worden of toch eerder het bijberoep behouden? We zitten samen met jou aan tafel om deze vraagstukken op te lossen.

Particuliere paardenhouder

Wanneer je als particulier paarden wil houden, moet je met een aantal zaken rekening houden. Enerzijds heb je de bouwaspecten voor het bouwen van een stal, de aanleg van een piste enz. Daarnaast moet je ook rekening houden met de milieuaspecten en de mestbankaangifte.

Het aantal dieren dat je zal houden en de ligging van je percelen bepalen voor een groot deel je rechten en plichten. We bekijken dit graag samen met jou om de mogelijkheden voor jouw project uit te werken.

Recente projecten voor Paardenhouders