Land- en tuinbouwers

Veehouders

Of je nu kippen, varkens of koeien houdt, als veehouder is het werk nooit gedaan. Het houden van dieren gaat gepaard met heel wat verplichtingen. Je moet niet alleen zorgen voor een degelijke infrastructuur en aangepaste voeding, ook de mest moet op correcte wijze afgezet worden. Daarnaast dien je rekening te houden met de verschillende jaarlijkse aangiftes en eventuele ongemakken voor de omgeving zoals geur en geluid. Om jou te laten focussen op het reilen en zeilen van je bedrijf, zorgt DLV voor de nodige begeleiding bij jouw project.

Sta je voor strategische keuzes, dan helpen onze adviseurs je om deze te maken op een doordachte en beredeneerde manier.

Tuinbouwers

Naast de landbouwactiviteiten in de stallen en op de akkers, vinden ook tuinbouwers hun thuis in het agrarisch gebied. De bouw van serres kent andere regels dan die van een stal of loods. Daarnaast is ook de waterwinning en -afvoer een belangrijke zaak om rekening mee te houden. Naast de bouw- en milieukundige zaken, kan DLV je ook bijstaan met teeltadvies.

Mestverwerkers

De mestwetgeving is steeds in beweging. Het is dan ook belangrijk om deze complexe materie in de gaten te houden. Mestverwerkers krijgen een hele boterham regels en verplichtingen voorgeschoteld. Onze DLV-adviseurs helpen je om alles correct te verwerken en aan te vragen. Daarnaast springen we met plezier mee op de kar om je innovatieve ideeën te realiseren.

Akkerbouwers en loonwerkers

Nog meer dan de andere takken in de landbouw zijn akkerbouwers en loonwerkers grotendeels afhankelijk van het weer en de toestand van de velden om het werkritme te bepalen. De inplanting, de bemesting, de besproeiing, de oogst… elk aspect heeft zijn eigen kenmerken en heeft zo ook bepaalde vergunningen nodig. Naast de nodige vergunningen kijkt DLV ook uit naar nieuwe opportuniteiten en strategisch advies voor jouw bedrijf.

Recente projecten voor Land- en tuinbouwers