Wonen of ondernemen op het platteland

Totaaladvies voor Wonen of ondernemen op het platteland

Ook niet-landbouwers voelen zich thuis op 't platteland. Het specifieke agrarische karakter met z'n uitgestrekte akkers biedt dan ook een ideaal karakter voor toerisme, rustiek wonen, rustig vergaderen enz. Net om dat karakter te behouden, zijn er echter specifieke wetten geldig.

Aangezien we ons bij DLV al sinds 1996 verdiepen in dat agrarisch gebied, kennen we alle beperkingen, maar zeker ook alle mogelijkheden. En die mogelijkheden zijn erg uiteenlopend! Denk maar aan het runnen van een feestzaal, een B&B, een kinderboerderij enz.

Met het juiste advies en de nodige begeleiding, kan ook het minst voor de hand liggende project gerealiseerd worden. 

Recente projecten voor Wonen of ondernemen op het platteland

Onze doelgroepen