Zelf energie opwekken: wat zijn de mogelijkheden?

Iedereen heeft last van de hoge energieprijzen en het ziet ernaar uit dat deze nog een tijdje zullen aanhouden. Maximale energiebesparing op je bedrijf en ook eigen energieproductie door zon, wind of biogas worden hierdoor interessanter dan ooit. Bovendien bestaat er voor veel van deze zaken overheidsondersteuning via het VLIF of het VEKA.

Zon 

Zonne-energie (elektrisch of thermisch) is de meest eenvoudige manier om zelf energie op te wekken, toch merken we dat er op vele bedrijven nog potentieel bestaat. Doordat de technieken goed gekend zijn, liggen de investeringskosten vrij laag. Bovendien gaat er weinig risico mee gepaard: de jaaropbrengsten zijn nauwkeurig in te schatten en de installaties vergen weinig onderhoud. Varkens- of pluimveestallen vormen een ideale combo met zonnepanelen (PV), omdat de elektriciteitsvraag en -productie grotendeels samenvalt.

Wind

In het windrijke West-Vlaanderen hebben reeds enkele landbouwers een eigen windmolen, in andere streken zijn er echter ook mogelijkheden om rendabel een windmolen uit te baten. De lokale inplantingsplaats van een windmolen bepaalt voor een groot deel de rendabiliteit: naburige hoge bomen of bebouwing kunnen de elektriciteitsproductie sterk beïnvloeden. Een detailanalyse op maat is hier dus noodzakelijk. Het grote voordeel is dat een windturbine ook ’s nachts en in de winter stroom produceert, dat kan interessant zijn voor bedrijven die vooral in de winter een hoog elektriciteitsverbruik kennen.

Biogas

Lokaal biogas opwekken uit eigen mest is een mooi verhaal dat tal van voordelen biedt. Om tot een rendabel geheel te komen, dient de installatie nauwkeurig afgestemd te worden op de kenmerken en noden van het bedrijf. Een biogasinstallatie vergt een pak meer opvolging dan zonnepanelen of een windmolen. Het grote voordeel is een flexibele continue energieproductie, die bovendien gestuurd kan worden in functie van het verbruik.

Aan de slag?

Wil je aan de slag met je eigen energieproductie? Investeer dan niet in het wilde weg, maar maak een lange termijnplan en stel je deze vragen: waar gaat mijn bedrijf naartoe en welke technieken passen daarbij? Hoe groot moeten die zijn? Welke investeringen zijn laag hangend fruit en wat kan wachten?

Een degelijke analyse die de verschillende opties afweegt ten opzichte van de doelstellingen en kenmerken van je bedrijf, betaalt zich op lange termijn vanzelf terug.


Onze energie-experten helpen je om het gepaste scenario voor jouw bedrijf uit te werken én om na te gaan of je in aanmerking komt op subsidies.

Contacteer ons

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten