Wijzigingen belangrijke data voor de verzamelaanvraag

Wegens de Covid-maatregelen werd de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag uitgesteld van 30 april naar vrijdag 15 mei. Om voldoende tijd over te hebben voor het aanpassen van verzamelaanvragen na 15 mei, zoals bv. overlapping van percelen, werd ook de uiterste wijzigingsdatum verschoven: van 31 mei naar vrijdag 12 juni. We zetten hierbij de belangrijkste data nog eens op een rijtje.

  • 15 mei 2020: Uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag. Hierdoor wordt 15 mei de uiterste datum voor het activeren van betalingsrechten, aanvragen premie jonge landbouwer, aanvragen brede weersverzekering, aanvragen betalingsrechten uit de reserve, indienen overdracht van betalingsrechten en aangifteplicht in het kader van het Mestdecreet. 

  • 12 juni 2020: Uiterste wijzigingsdatum zonder verlaging van de uitbetaling, toevoegen van ecologisch aandachtsgebied, oplossen van grafische overlappingen en oplossingen van incoherenties.

  • 31 mei 2020: datum voor bepaling van de hoofdteelt en welke landbouwer het perceel in gebruik heeft. Deze datum is onder meer belangrijk voor de bemestingsrechten van percelen in gebiedstype 2 en 3 (oranje en rode gebieden). De gebruiker op 31 mei dient hier dezelfde te zijn als de gebruiker op 1 januari, om een nul-bemesting van deze percelen te voorkomen. 31 mei is daarnaast ook de peildatum voor het bepalen van de landbouwer die de brede weersverzekering aangaat.

Heb je vragen omtrent je verzamelaanvraag? Contacteer een DLV-adviseur. 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten