Wijnbouwers van eigen bodem

Lang was de wijnbouw voorbehouden aan de regio’s met een warmer klimaat, maar ondertussen zijn er ook in onze streek schitterende wijngaarden die een bezoekje en degustatie waard zijn. Meer nog, de dag van vandaag zien we jaar na jaar het aantal Belgische wijnbouwers stijgen. 

Hoe de passie van deze ondernemers werkelijkheid werd, is steeds een uniek verhaal. Als starter is het echter niet altijd eenvoudig om een rendabel bedrijf op te bouwen. Vaak heb je reeds een opleiding gevolgd tot wijnmaker en heb je al enkele investeringen gedaan om te starten met wijnbouwen.  Zo heb je onder andere wijngaarden, wijnstokken, (aangepaste) landbouwmachines, cuves, een pers, koeling en een stockageplaats voor het maken van de wijn nodig. 

Wijnbouwen is een landbouwactiviteit

Er is geen twijfel dat de fruitteelt (druiven) met het oog op vinificatie te beschouwen is als landbouw in de brede zin van het woord. Druiven van de eigen wijngaarden verwerken tot wijn is een agrarische activiteit. 

Maar moet je om wijn te mogen maken landbouwer in hoofdberoep zijn? En dient er sprake te zijn van een leefbaar landbouwbedrijf?

Om wijn te mogen maken moet je alvast geen landbouwer in hoofdberoep zijn, maar om te kunnen spreken van professionele landbouwactiviteiten dienen er wel voldoende aanplantingen gebeurd te zijn. Dit is vooral belangrijk om uitbreiding te verantwoorden. Om de wijnbouwactiviteiten verder uit te kunnen bouwen zijn er namelijk de veel voorkomende vragen: Is er voldoende opslagcapaciteit voor de geproduceerde wijn en het materiaal? Is een uitbreiding mogelijk? Is het mogelijk om een gebouw te faciliteren in functie van de wijnbouw of om een loods te bouwen voor de wijnbouwactiviteiten?  

De mogelijkheden voor het oprichten van gebouwen in het kader van de wijnbouwactiviteit zijn afhankelijk van de investeringen die reeds zijn gedaan, de omvang van de huidige en toekomstige aanplant en het gebruik van de bestaande gebouwen. Om in te schatten wat mogelijk is voor jouw project is professionele begeleiding dan ook aangewezen.

Wettelijke verplichtingen

Afhankelijk van waar de activiteiten zich situeren en hoeveel de totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt, moet er gedacht worden aan een milieuvergunning voor het bereiden van de wijnen, alsook voor de bottelarijen. Andere vergunningsplichtige rubrieken voor wijnbouwers zijn vaak:

  • het lozen van huishoudelijk afvalwater,

  • de opslag van sproeistoffen,

  • het plaatsen van koelinstallaties voor het bewaren van producten,

  • airconditioningsinstallaties,

  • het stallen van voertuigen, 

  • … 

Naast de gebouwen voor vinificatie wil je mogelijks ook een verkoopruimte voor de verkoop van de eigen wijn, een degustatieruimte om de wijn voor te stellen aan het brede publiek en/of een  seminarieruimte waar lessen inzake wijnbouw georganiseerd worden voorzien? Ook dit is al dan niet mogelijk afhankelijk van de locatie en bedrijfsactiviteit. 


Kortom, de passie voor het product en de goesting om te ondernemen zetten zaken in beweging, maar daarnaast is er ook nood aan begeleiding door een adviseur met kennis van zake. Zowel bij de opstart als bij de groei van de activiteiten kunnen wij jou als gepassioneerde wijnmaker begeleiden. 


Waarvoor kan je bij ons terecht? 

  • Opmaken bedrijfsplan

  • Aanvraag en opvolging omgevingsvergunning

  • Ontwerp bedrijfsgebouwen

  • Aanvraag vlifsteun en andere premies

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.  


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten