Weidegang in herfst en winter? Zorg voor beschutting!

De herfst is in aantocht. Met de komst van het kouder en natter weer wordt het ook minder evident om onze paarden op de weide te houden. Nochtans biedt een blijvende weidegang veel voordelen, waaronder de bewegingsvrijheid. Een  weide  waarin  het paard  kan  grazen,  voldoende  kan  bewegen en  schuilen  onder natuurlijke  beschutting  of  een  schuilhok, zorgt voor een situatie die  het  dichtst  aanleunt  bij  de omstandigheden in het wild.

Het is hierbij belangrijk, zelfs verplicht, om voldoende beschutting voor de paarden te voorzien.


Beschutting is verplicht

Onze Vlaamse Overheid legt maatregelen op in functie van het welzijn van onze dieren. De wet op het dierenwelzijn vormt hierin de basis, maar ook de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn adviseert de Vlaamse Overheid over het Dierenwelzijn in Vlaanderen. 
Paarden krijgen hierbij extra aandacht. Artikel 4 van de wet op het dierenwelzijn stelt: 
§ 2/1. De paardachtigen die buiten worden gehouden, kunnen opgestald worden of, indien dit niet het geval is, beschikken over een natuurlijke beschutting of een schuilhok.
Ook het “Activiteiten verslag 2018 van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn” benadrukt in het belang van voldoende schuilmogelijkheden voor dieren in de weide. 
Bijgevolg is het verplicht te zorgen dat paarden op de weide een plaats hebben waar zij kunnen schuilen voor zon, regen en wind. De natuur kan reeds beschutting bieden aan de hand van een bomenrij, of er kan een schuilhok of een stal voorzien worden. 

   Vrijstelling van vergunning

   Het plaatsen van een stal of schuilhok is niet vrijgesteld van vergunning, tenzij aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan. Een schuilhok kan geplaatst worden zonder vergunning indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
   • Het hok bestaat enkel uit houten wanden;

   • De maximale hoogte van het hok is 3 meter;

   • Het hok heeft minstens één volledige open zijde;

   • Het hok mag niet groter zijn dan 40m² per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom;

   • Het hok wordt niet geplaatst in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebieden;

   • Het hok wordt niet uitgerust zodat permanente stalling mogelijk is. 

   Enkel wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kan een schuilhok geplaatst worden zonder vergunning. 

   Op de markt zijn echter veel schuilhokken beschikbaar in kunststof, vaak ook met een houtlook. Deze voldoen niet aan de voorwaarden, dus er dient een vergunning aangevraagd te worden. Ook wanneer je de weide hebt opgedeeld en per deel een schuilhok voorziet, mogen deze samen niet meer dan 40m² oppervlakte hebben. Op deze manier worden er immers meerdere schuilhokken voorzien per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom. 

   Indien je geen vergunning wenst aan te vragen, moet je ook zeer veel aandacht besteden aan de oriëntatie van het schuilhok. Eén zijde moet immers volledig open blijven. Een halfopen zijde voldoet niet aan de voorwaarden en is vergunningsplichtig. 


   Vergunning

   Voldoet je schuilhok niet aan de voorwaarden zoals hierboven opgesomd? Dan kan je nog steeds een schuilhok of meerdere schuilhokken plaatsen, mits het aanvragen van een vergunning. 
   Wanneer je een vergunning aanvraagt, ben je niet beperkt in keuze van materialen, oppervlakte of bouwhoogte. De vergunningsaanvraag zal wel worden afgetoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. 
   Bij de vergunningsaanvraag zal je tevens een plan moeten voegen van het schuilhok. Hierop moeten duidelijk de afmetingen, inplanting en gebruikte materialen te zien zijn. Plaats je een schuilhok of stal groter dan 40m², dan heb je ook de medewerking van een architect nodig. 


   Heb je vragen? Contacteer ons!

   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten