Wateroverlast en overstromingen juli 2021? Laat je schade zo snel mogelijk vaststellen!

Heb je als landbouwer schade geleden door de recente overstromingen en/of de overvloedige neerslag? Dan is het belangrijk dat je deze schade zo snel mogelijk laat vaststellen!

Voor schade aan teelten die verzekerd zijn via de brede weersverzekering, is het aangewezen om contact op te nemen met je verzekeringsagent. Voor niet-verzekerde teelten raden we je aan om de gemeente te contacteren om een plaatsbezoek van de schattingscommissie aan te vragen. Met het P.V. van vaststelling kan je dan later eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Vlaams rampenfonds. Eventueel kan je ook een landbouwexpert aanstellen om de nodige vaststellingen te doen. Contacteer hiervoor tijdig onze diensten.

Het is belangrijk dat je als landbouwer zélf de geleden schade binnen de 60 dagen meldt via het digitaal loket van het rampenfonds, zodat deze ramp erkend kan worden door de Vlaamse Regering. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten