Wat zijn de focusgebieden van MAP 5?

Op 19 maart verklaarde de Europese Commissie zich principieel akkoord met het nieuwe mestactieplan. Dit MAP5 legt de nadruk op een gebiedsgerichte aanpak met strengere maatregelen in focusgebieden. Maar wat zijn deze focusgebieden en waar liggen ze?

De focusgebieden zijn niet nieuw, het zijn die streken in Vlaanderen waar de nitraatconcentratie in het oppervlaktewater wordt overschreden of waar de evolutie in het grondwater onvoldoende verbetert. Ze werden enkele jaren geleden voor het eerst afgebakend en worden jaarlijks opnieuw beoordeeld. In deze gebieden worden de metingen van het oppervlakte- en het grondwater extra in het oog gehouden.

Zijn er geen overschrijdingen in de meetpunten en daalt het nitraatgehalte voldoende? Dan krijgt het gebied een bonuspunt. Na 2 jaar kan het zo zijn status van focusgebied verliezen. Andersom kan een niet-focusgebied, na slechte resultaten van de meetpunten, toch aan het focusgebied toegevoegd worden.

Voor 2015 werd 240.000 hectare van het landbouwareaal als focusgebied aangeduid. 7.700 hectare daarvan ligt voor het eerst in het afgebakend gebied. 41.500 hectare verloor zijn statuut van focusgebied. Nog eens 45.000 hectare kreeg een bonus en kan volgend jaar eventueel niet-focusgebied worden.

De kaarten met een gedetailleerde aanduiding van het focusgebied vind je op de website van de Vlaamse Landmaatschappij. In de verzamelaanvraag 2015 zie je voor de eigen percelen of ze al dan niet in focusgebied liggen.


Bron: VLM / eigen verslaggeving

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten