Wat met de droogteschade?

Het besluit van de Vlaamse Regering rond de erkeninning van de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, werd op 7 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je kan nu dus een tegemoetkomingsaanvraag indienen voor de geleden schade.  Dit kan uiterlijk tot 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard. De ingediende tegemoetkomingsaanvragen zullen in volgorde van ontvangst behandeld worden.

Hoe dien je de tegemoetkomingsaanvraag in?

De aanvraag voor de tegemoetkoming kan enkel schriftelijk via het formulier op de website van het Departement Landbouw en Visserij. Daar ga je naar de rubriek “bedrijfsvoering, klik door naar “landbouwrampen” en vervolgens “droogte 2018”.

De indiening doe je bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar de bedrijfszetel gevestigd is.

De ingediende tegemoetkomingsaanvraag moet volledig worden ingevuld worden. Ook de nodige bijlagen, zoals het verzekeringsattest, moeten mee opgestuurd worden. Werd de schade vastgesteld door een onafhankelijk expert?  Dan dien je ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota toe te voegen. Pv’s opgemaakt door de schattingscommissies, worden rechtstreeks opgevraagd bij de gemeentes.


Opgelet! Deskundige verslagen of processen-verbaal van de eerste schadevaststellingen die werden opgesteld na 30 september 2018, zullen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag.

Ga je een tegemoetkomingsaanvraag indienen? Laat je verzamelaanvraag en de overeenkomstige processen-verbaal eerst grondig controleren. Verschillende dossiers hebben namelijk nog bijkomende aanpassingen of duiding nodig. Door nu te controleren kan je veel narigheid en/of verlies aan vergoeding vermijden!


Contacteer een DLV-adviseur voor een voorafgaande controle en een simulatieberekening.


Bron: Departement Landbouw en Visserij


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten