Wat kan je ondernemen tegen droogteschade?

De laatste maanden werd Vlaanderen opnieuw geteisterd door een langdurige droogte. In bijna alle regio’s liepen verschillende teelten schade op. Lees hieronder wat je kan ondernemen tegen de gevolgen van de opgelopen schade.

Vergoeding teeltschade

Sloot je in 2022 een brede weersverzekering af, dan neem je best contact op met de verzekeringsmaatschappij, zodat de vaststellingen gedaan kunnen worden. Dit moet in ieder geval gebeuren vóór de oogst van de teelt.

Is het perceel zelf waarop je schade hebt niet verzekerd, maar heb je wel meer dan 25% van je bedrijfsareaal (dit is het areaal volgens de verzamelaanvraag in gebruik op 31 mei 2022) verzekerd, dan kom je mogelijks in aanmerking voor een vergoeding van het landbouwrampenfonds. Het is nog afwachten of de droogte erkend wordt als landbouwramp, maar het is erg belangrijk dat je nu reeds een aanmelding doet bij het landbouwrampenfonds (Schade melden bij het Vlaams Rampenfonds | Vlaanderen.be). Ook voor de verzekerde percelen doe je deze melding. Om erkend te kunnen worden als landbouwramp is het namelijk van essentieel belang dat de totale schade groot genoeg is.

Een aantal gemeenten hebben al initiatief genomen en zullen een schattingscommissie vaststellingen laten doen. Je vindt de informatie op de website van je gemeente. Vraag om de schattingscommissie de nodige vaststellingen te laten doen. Als er geen commissie wordt samen geroepen, vraag dan in ieder geval een schriftelijke weigering als bewijs. Stel dan een externe expert aan om de vaststellingen te laten doen, alleszins vóór de oogst van de teelt. DLV kan je als expert bijstaan om de vaststellingen te doen

Het is van groot belang dat alle percelen met de juiste teelten correct zijn opgenomen in je verzamelaanvraag. Een aantal wijzigingen kunnen nog doorgevoerd worden tot 31 oktober 2022.

Maatregelen mestbank

Voor vele percelen is het zaaien van een vanggewas verplicht. Zeker indien er droogteschade is geweest, is het inzaaien van een vanggewas sterk aan te raden. Op die manier kunnen achtergebleven nutriënten in de bodem toch nog opgenomen worden in het najaar. Desalniettemin is de kans op een te hoog nitraatresidu in het najaar groot op percelen met droogteschade. Het is niet mogelijk om een uitzondering te vragen op het nemen van nitraatresidustaalnames in het kader van de uitzonderlijke droogte. Je kan achteraf wel een gemotiveerd bezwaar indienen. Zorg er nu dan ook voor dat je voldoende foto’s neemt met duidelijke referentiepunten van de opgelopen schade. En vraag ook de gemeentelijke schattingscommissie of stel een externe expert aan.


Heb je vragen of wil je samenwerken met een extern expert? Neem contact op met een DLV-adviseur. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten