Wat je moet weten voor je komende aangifte bij Mestbank en VMM

Aandachtspunten mestbankaangifte

Zowel landbouwers, uitbaters van mestbewerkings- en verwerkingseenheden als producenten van diervoeders en uitbaters van een verzamelpunt moeten de mestbankaangifte ten laatste op zondag 15 maart 2020 indienen. 

Ben je te laat? 

Dan krijg je meteen een boete van €250, die voor de eerste keer kan worden verlaagd naar €50 op voorwaarde dat de aangifte binnen de maand alsnog wordt ingediend en de 50 euro onmiddellijk wordt overgemaakt.

In de mestbankaangifte zal opnieuw worden gevraagd naar het kunstmestgebruik op jouw percelen. Het is belangrijk dat je hierbij de correct gebruikte hoeveelheden vermeld. De Mestbank is immers gestart met controle op het kunstmestgebruik, dit door kruiscontrole van de verkoop bij alle meststoffenproducenten en -handelaren en de aangifte van de landbouwer.

Daarnaast moet de aankoop en het gebruik van kunstmest ook geregistreerd worden. DLV heeft voor al haar klanten een eenvoudig sjabloon opgesteld waarin dit kan worden bijgehouden. Dat sjabloon vind je hier. Dit register dient ten allen tijde op het bedrijf aanwezig te zijn. Vanaf 1 juli 2020 zal deze registratie digitaal moeten gebeuren.

Aandachtspunten VMM-aangifte

Voor eind januari zou iedereen een nieuwe inlogcode voor het VMM-loket per post ontvangen.

Bij inloggen op het loket zal je zien dat je een overzicht krijgt van de berekeningsnota’s en heffingsbiljetten van 2018 en 2019. De documenten van de volgende jaren zullen hier consequent aan worden toegevoegd, zodat je een mooi overzicht van je historiek steeds bij de hand hebt.

Ook het aangifteformulier werd hier en daar gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo zal je automatisch het correct aantal gedomicilieerden van de vorige aangifte te zien krijgen. Let er op dat je dit aanpast naar het aantal gedomicilieerden van 2020!

Als je vergunning ten einde loopt in 2020, wordt dit ook aangeduid. Mocht je reeds een nieuwe vergunning hebben, kan je dit in het voorziene vak ‘opmerkingen’ meegeven.

Aandachtspunten voor het nieuwe uitrijseizoen

Volgens MAP6 moeten alle transporten van vloeibare mest die via burenregeling worden gereden naar een afnemer met percelen in gebiedstype 2 of 3, gebeuren met een AGR-GPS-systeem. Dit ongeacht of de mest naar percelen van gebiedstype 0 of 1 of naar een opslag wordt gereden. Er werd reeds bepaald dat het AGR-GPS-systeem voor burenregelingen zal werken via een app. Zolang het systeem nog niet verder is uitgewerkt, kan worden gereden volgens de gewone burenregeling, dit dus zonder GPS-signaal.

Weet je nog wanneer je welk type mest kan uitrijden? Check dan zeker de DLV-poster!

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten