Wanneer GPS-verplichting voor vervoer vloeibare dierlijke mest na 1 augustus 2020?

Ben je van plan om nog vloeibare dierlijke mest (incl. effluent!) te transporteren? Wees dan aandachtig voor de aangepaste regeling die geldt vanaf 1 augustus t.e.m. 31 december 2020 en hou rekening met in welk gebiedstype (GT) het perceel ligt:

Vervoer van eigen vloeibare dierlijke mest naar eigen grond (binnen Vlaanderen) 


Naar eigen perceel in GT0 of GT1 (groen of geel)

Principe ‘eigen mest-eigen grond’

Naar eigen grasland of blijvende teelt in GT2 of GT3 (oranje of rood)

Principe ‘eigen mest-eigen grond’

Naar eigen akkerland in GT2 of GT3 (oranje of rood)

Erkend mestvoerder met MAD verplicht


In het bezit van een geldige vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen?
Principe ‘eigen mest-eigen grond’
Vervoer van vloeibare dierlijke mest via burenregeling
Afnemer heeft géén percelen in  GT2 of GT3 (oranje of rood)


Gewone burenregeling mogelijk
Afnemer heeft percelen in  GT2 of GT3 (oranje of rood)
Naar perceel in GT0 of GT1 (groen of geel)

Burenregeling mét AGR-GPS app

Naar grasland en blijvende teelt in GT2 of GT3 (oranje of rood)

Burenregeling mét AGR-GPS app

Naar akkerland in GT2 of GT3 (oranje of rood)

Erkend mestvoerder met MAD verplicht


In het bezit van een geldige vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen?
Burenregeling mét AGR-GPS app

Naar mestopslag

Burenregeling mét AGR-GPS app

 Voor vervoer van vaste dierlijke mest of andere meststoffen blijft de gewone burenregeling en het principe ‘eigen mest-eigen grond’ ongewijzigd.


De AGR-GPS app kan bij verschillende firma’s worden aangekocht. De apps van All-Connects en Multi-Track werden door de Mestbank al getest en goedgekeurd. 


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten