Wallonië | Projecten in het Waals agrarisch gebied

Het is geen evidentie om als niet-landbouwer bouwprojecten op te zetten in het Vlaams agrarisch gebied. Vooraleer je iets kan ondernemen, moet je immers ofwel het statuut van landbouwer bewijzen, ofwel moet er een functiewijziging worden aangevraagd. De wetgeving inzake zonevreemde functiewijzigingen is zeer complex en biedt de particulier vaak minder mogelijkheden. Daarbij komt nog dat het aanbod aan landelijke woningen en hoeves die zonevreemd kunnen worden gemaakt steeds beperkter wordt. Maar hoe zit het bij onze Waalse buren? 

Het Waalse platteland

Het is belangrijk om te weten dat Wallonië een heel stuk minder dichtbevolkt is dan Vlaanderen – een derde van de bevolking op meer dan de helft van het grondgebied. Dit betekent dat er minder bebouwd is en dat er veel meer open ruimte en landbouwgebied beschikbaar is. De wetgeving is ook iets minder streng dan in Vlaanderen, wat veel potentieel biedt voor wie iets wil ondernemen in agrarisch gebied. Daarnaast zijn de prijzen voor vastgoed over het algemeen ook lager dan in Vlaanderen. Als gevolg daarvan stellen steeds meer Vlamingen vragen over hoe ze zich aan de andere kant van de taalgrens kunnen vestigen of hoe ze er een bepaald project  kunnen opzetten.

Band met landbouw niet noodzakelijk (maar kan zeker helpen)

In Vlaanderen moet er voor projecten in agrarische gebieden een verband met de landbouw worden aangetoond, tenzij een zonevreemde functiewijziging wordt aangevraagd. In Wallonië is de situatie enigszins anders. Daar hoeft iemand die eigenaar is van een bestaand onroerend goed in agrarisch gebied geen band met de landbouw te hebben, maar moet hij een afwijking van het gewestplan aanvragen. In de meeste gevallen wordt deze aanvraag in concreto beoordeeld door de bevoegde Waalse autoriteit (meestal de gemeente), rekening houdend met de mogelijke impact op de nabije omgeving van de projectlocatie en de goede ruimtelijke ordening. 

Paardenhouderijen

Goed om te weten voor paardenhouders is dat Wallonië behoorlijk positief staat tegenover paardenhouderijen, ook voor recreatieve activiteiten! Zo kunnen maneges bijvoorbeeld worden toegestaan in agrarisch gebied, weliswaar op voorwaarde dat het gaat om een activiteit van bepaalde duur. De regelgeving om een paardenpension in te richten, is ook iets soepeler dan in Vlaanderen. 


Om onze Vlaamse klanten te helpen met hun projecten in Wallonië, hebben wij ons verdiept in de Waalse regelgeving en werken we nauw samen met onze DLV-kantoren in Doornik en Louvain-la-Neuve, die volledig gespecialiseerd zijn in bouwprojecten in Wallonië. Onze tweetalige adviseurs fungeren daarbij als schakel tussen de Vlaamse klanten en de Waalse instanties, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over de taalbarrière. 

Overweeg je om een project in Wallonië op te starten, maar weet je niet wat en hoe, of is de taalbarrière een probleem? Wij helpen je graag verder!

Contacteer DLV-adviseur Patricia Domergue.


Auteur: Patricia Domergue, DLV-adviseur


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten