Waarop moet je letten bij de aankoop en vervanging van een koelinstallatie?

Niet alle koelmiddelen zijn even milieuvriendelijk. Er wordt hiervoor gekeken naar de inhoud van het  koelmiddel en de GWP-waarde. De GWP-waarde geeft het potentieel weer waarmee het koelmiddel bijdraagt aan de klimaatopwarming, en wordt dus vooral gebruikt voor broeikasgassen. Hoe groter de GWP waarde, hoe schadelijker het koelmiddel voor het milieu. Sinds 1 januari 2020 regelt de F-gassenverordening dat het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen met een zeer hoge GWP-waarde aan banden wordt gelegd.

Bestaande koelinstallaties

Koelmiddelen met een GWP waarde van 2500 of meer mogen niet meer bijgevuld worden als de koelmiddelinhoud van de koelinstallatie 40 ton CO2-equivalent of meer bedraagt. Het CO2-equivalent wordt berekend door de GWP waarde van het koelmiddel te vermenigvuldigen met de totale inhoud van de koelinstallatie uitgedrukt in ton. 


F-gasGWPInhoud koelmiddel dat overeenkomt met 40 ton CO2-equivalent
R32675Nvt want GWP kleiner dan 2500
R134a1430Nvt want GWP kleiner dan 2500
R404a392210,2 kg
R422a314312,7 kg
R422d272914,7 kg
R434A324612,3 kg
R507a398510,0 kg

Onder andere R404a is een veelvoorkomend koelmiddel in melkkoeltanks en bij koelingen op tuinbouwbedrijven. Als de koelmiddelinhoud van de bestaande koelinstallatie 10,2 kg of meer bedraagt zal er geen nieuw geproduceerd koelmiddel R404a meer bijgevuld mogen worden. Er mogen nog wel steeds geregenereerde of gerecycleerde gassen met een GWP waarde van 2500 of meer gebruikt worden om bij te vullen tot 1 januari 2030. Hierdoor zal de kostprijs van deze koelmiddelen sterk stijgen. 

Ook R422A, R422D en R507 zijn veelgebruikte koelmiddelen bij tuinbouwbedrijven waarbij de GWP waarde meer dan 2500 is. Deze koelmiddelen mogen dus ook niet bijgevuld worden met nieuw geproduceerd koelmiddel als de inhoud overeenkomt of hoger is dan 40 ton CO2-equivalent.

Nieuwe koelinstallaties

Sinds 1 januari 2020 is het ook verboden om nieuwe installaties met koelmiddelen met een GWP waarde van 2500 of meer te plaatsen. Let er bij de aankoop (en zeker bij een tweedehands aankoop) dus op dat er geen koelmiddelen gebruikt worden die verboden zijn.

Ook de plaatsing van koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik met een koelmiddel met een GWP waarde van 2500 of meer is verboden. Vanaf 1 januari 2022 wordt die grens verlaagd naar een GWP waarde van 150.

Denk je aan een aankoop of vervanging van een koelinstallatie? Hou dan rekening met deze verbodsbepalingen. Je doet er goed aan om koelmiddelen met een hoge GWP waarde te vermijden.

Verplicht lekdichtheidscontrole

Het lekken van 1 kg van het koelmiddel R404a is even schadelijk voor het broeikaseffect als 26.000 km rijden met een personenwagen. Door de effecten van de koelmiddelen dienen er afhankelijk van de totale inhoud van de koelinstallatie en het aantal CO2-equivalenten al dan niet lekdichtheidscontroles uitgevoerd te worden. 

Voor het koelmiddel R404a geldt het volgende:

5 ton CO2-equivalent of meer
50 ton CO2-equivalent of meer
500 ton CO2-equivalent of meer
Koelmiddelinhoud
1,3 kg of meer
12,7 kg of meer
127,5 kg of meer
Lekdichtheidscontrole
Jaarlijks
Halfjaarlijks
3-maandelijks en voorzien van lekdetectiesysteem

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten