Vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderij en aanpassingen aan het flankerend beleid

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) keurde de Vlaamse regering op 24 juni 2022 de vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderij goed en heeft ze enkele aanpassingen doorgevoerd omtrent het flankerend beleid. Hieronder geven we jullie een samenvatting mee van de nieuwigheden die op dit moment gekend zijn. Op dinsdag 19 juli (12u30-13u30) organiseren wij een webinar om dit verder toe te lichten


Vrijwillige stopzettingsregeling varkenshouderij

Landbouwbedrijven met een impactscore hoger dan 0,5% kunnen gebruik maken van de vrijwillige stopzettingsregeling. Concreet kunnen deze bedrijven een stopzettings- en een sloopvergoeding voor de betrokken stallen en erfverharding aanvragen. Landbouwers kunnen kiezen of zij geheel of gedeeltelijk instappen in deze regeling. Met andere woorden is het dus mogelijk om binnen één bedrijf voor een varkensstal een vergoeding aan te vragen en in een andere varkensstal nog steeds varkens te houden.

De stopzettingsvergoeding bestaat uit een vergoeding voor de varkens en het bedrag is afhankelijk van de diercategorie waaronder het betrokken dier valt. De commissie zal dit berekenen op basis van jouw mestbankaangifte in 2022 (productiejaar 2021).


DiercategorieStopzettingsvergoeding (€/dier)
Beren en zeugen (inclusief biggen met een gewicht kleiner dan 7 kg)€855
Andere varkens (vanaf 20 kg)
€154
Biggen (7-20kg)
€45

Bijkomend kan je als landbouwer kiezen om de desbetreffende stal te slopen en hiervoor een vergoeding aan te vragen. In de vrijwillige stopzettingsregeling ben je als landbouwer niet verplicht om de desbetreffende stal(len) te slopen, maar indien je dit niet doet, moet je de stalinrichting wel verwijderen. Verder zal je ook eventueel een functiewijziging voor de stal(len) moeten aanvragen indien je deze niet meer gebruikt voor landbouwactiviteiten. De sloopvergoeding bedraagt €40/m² en €8/m² voor de bijhorende erfverharding.

De landbouwbedrijven met de hoogste impactscore krijgen voorrang binnen het voorziene budget van 200 miljoen euro. Indien je ook een sloopvergoeding aanvraagt, heb je een grotere kans om geselecteerd te worden omdat ze jouw impactscore dan dubbel tellen.

Kort na de zomer kan er ingetekend worden op deze stopzettingsregeling. Heb je hiervoor interesse? Dan is het aangeraden om een impactscore te maken, te evalueren of de voorziene vergoedingen toereikend zijn en de toekomstplannen van je bedrijf mee in kaart te brengen. 
Hoe je de impactscore van jouw bedrijf berekent, wordt hier uitgelegd.
Contacteer je DLV-adviseur zodat je samen de pro’s en contra’s kan afwegen!


Flankerend beleid

De huidige herstructureringsmaatregelen binnen het flankerend beleid zijn bedrijfsbegeleiding, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsreconversie, bedrijfsbeëindiging en koopplicht. Nu heeft de Vlaamse overheid hier enkele aanpassingen doorgevoerd. We zetten de voornaamste aanpassingen hieronder op een rijtje.

De piekbelasters (bedrijven met een impactscore die hoger is dan 50%) kunnen na 1 augustus 2022 geen aanvraag meer indienen voor een vrijwillige bedrijfsverplaatsing. Verder zullen landbouwers (piekbelasters) die kiezen voor een bedrijfsreconversie hun volledige veestapel (betreffende vergunningsplichtige emissies) moeten afbouwen. 

In het kader van de vrijwillige bedrijfsbeëindiging kunnen de landbouwbedrijven met een impactscore hoger dan 20% een verhoogde vergoeding krijgen voor het verlies van het eigen bedrijf als zij dit voor 2025 uitvoeren. Hieronder wordt dit schematisch voorgesteld:Landbouwbedrijven met een impactscore hoger dan 50% kunnen een extra vergoeding krijgen van…
Landbouwbedrijven met een impactscore tussen de 20% en 50% kunnen een extra vergoeding krijgen van…
Stopzetting tussen 1/8/2022-31/12/202320%20%
Stopzetting tussen 1/1/2024-31/12/202410%20%
Stopzetting tussen 1/1/2025-31-12-20250%10%


Vanaf 1 augustus 2022 moeten nu ook landbouwbedrijven met een impactscore tussen 20% en 50% geen passende beoordeling, businessplan of onafhankelijk bedrijfsadvies voorleggen om in te stappen in het flankerend beleid omtrent vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Landbouwbedrijven met een impactscore tussen 5% en 20% moeten dit wel nog opmaken indien ze hiervan gebruik wensen te maken.

Ten slotte

Al deze verschillende mogelijkheden leiden er in vele gevallen toe dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Welke regeling is interessanter voor jouw bedrijf: de huidige of de nieuwe regeling? Stap je als varkenshouder in de vrijwillige stopzettingsregeling of in het flankerend beleid? Neem gerust contact op met je DLV-adviseur voor een aftoetsing en berekening op maat.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten