Vraag jouw energiesteun aan voor 16 januari!

Op 9 december keurde de Vlaamse Regering het besluit inzake de energiesteun aan ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energiekosten in het vierde kwartaal van 2022 ten gevolge van het conflict in Oekraïne definitief goed, na goedkeuring door Europa. De steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement.

Wil je in aanmerking komen voor deze steun, dan moet je aan enkele strikte voorwaarden voldoen. Zo komen enkel ondernemingen met een operationeel verlies en meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022, ten opzichte van 2021, in aanmerking voor steun. Bovendien moeten ze in 2021 minstens € 7.500 aan kosten voor gas en/of elektriciteit in hun Vlaamse vestigingen hebben. Daarnaast is elke onderneming die de steun ontvangt verplicht om minstens vijf jaar in Vlaanderen actief te blijven, mag zij tot het einde van 2023 geen dividenden uitkeren en mag zij niet meer dan 35% van het personeel op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst voor de periode waarvoor zij steun ontvangt.

Energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren komen in aanmerking voor verhoogde steun. Ook energie-intensieve ondernemingen die geen operationeel verlies kenden in het vierde kwartaal van 2022, maar wel een daling van hun EBITDA met minstens 40% ten opzichte van vorig jaar, kunnen deze steun krijgen voor hun Vlaamse bedrijfstakken met een operationeel verlies in het vierde kwartaal van 2022.


Het subsidiebudget bedraagt € 125 miljoen voor het vierde kwartaal van 2022. In januari zal de Regering de eerste steunperiode evalueren en bekijken hoe en of deze steun verlengd moet worden.


De energiesteun kan tot 16 januari 2023 aangevraagd worden via vlaio.be/energiesteun.


Heb je nog vragen? Contacteer je DLV-adviseur. 


Bron: Vlaio


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten