Voorafbetaling van belastingen zinvol?

Dit jaar kun je nog voor 10 juli 2018, 10 oktober 2018 en/of 20 december 2018 een voorafbetaling van de belastingen doen. Vanaf dit jaar geldt een onderscheid tussen éénmanszaken en vennootschappen. Tenzij je nog over voldoende overdraagbare verliezen uit het verleden beschikt, is het dit jaar voor vennootschappen zeker aangewezen om vooraf te betalen.

Zo’n voorafbetaling is eigenlijk niet meer dan een voorschot op de belastingen die zelfstandigen en vennootschappen op hun inkomen moeten betalen.


Vermijd jaarlijkse vermeerdering

De belasting van zelfstandigen en vennootschappen wordt in beginsel vermeerderd met een jaarlijks aanpasbaar percentage.  Om dit te vermijden, kan de belastingplichtige dus op kwartaalbasis voorafbetalingen uitvoeren. Elke voorafbetaling zorgt immers voor een vermindering van die sanctie.

Ook meewerkende echtgenoten zijn onderworpen aan deze vermeerdering. Indien je je in 2016, 2017 of 2018 voor het eerst als zelfstandig landbouwer in hoofdberoep gevestigd hebt, is de vermeerdering niet verschuldigd. Kleine vennootschappen zijn eveneens geen vermeerdering verschuldigd op de belasting die betrekking heeft op de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Het is ook belangrijk te weten dat de belastingvermeerdering niet voor alle fiscale ‘winst’ van toepassing is. Zo is de belasting op de inkomsten die afzonderlijk worden belast niet aan de vermeerdering onderworpen. Dit is dus o.a. het geval voor de premies en vergoedingen ingesteld door de Europese Gemeenschap als steunregeling voor de landbouwsector.


De vermeerdering is vanaf dit jaar hoger voor vennootschappen!

Het gemiddeld vermeerderingspercentage voor het inkomstenjaar 2018 bedraagt voor éénmanszaken 2,25 %, voor vennootschappen is dit 3 maal meer of 6,75 %. De sanctie voor onvoldoende of geen voorafbetalingen is dus voor vennootschappen het driedubbele ten opzichte van éénmanszaken en ten opzichte van de regeling voor vennootschappen voor het vorige belastingjaar. Tenzij je nog over voldoende overdraagbare verliezen uit het verleden beschikt, is het dus voor vennootschappen vanaf dit jaar zeker aangewezen om vooraf te betalen.


Resten nog drie tijdstippen

Er kan zoals elk jaar op vier tijdstippen vooraf betaald worden. Voor aanslagjaar 2019 zijn volgende uiterste datums nog haalbaar voor de voorafbetalingen:

10 juli 2018       ==> 2e voorafbetaling

10 oktober 2018       ==> 3e voorafbetaling

20 december 2018    ==> 4e voorafbetaling

Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt u een belastingvermeerdering. De verschuldigde globale vermeerdering wordt in dit geval verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen.


Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00% (9,00 % voor vennootschappen)

Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 2,50% (7,50 % voor vennootschappen)

Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 2,00% (6,00 % voor vennootschappen)

Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 1,50% (4,50 % voor vennootschappen).

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25% voor éénmanszaken of 6,75 % voor vennootschappen).


De voorafbetalingen moeten binnen de gestelde termijnen worden gedaan door storting of overschrijving op volgend postrekeningnummer van de Dienst der Voorafbetalingen :  

IBAN BE07 6792 0023 4066 en BIC PCHQ BEBB voor voorafbetalingen betreffende natuurlijke personen;

IBAN BE20 6792 0023 3056 en BIC PCHQ BEBB voor voorafbetalingen betreffende vennootschappen.

Vergeet hierbij niet de gestructureerde mededeling, vastgesteld op basis van uw ondernemingsnummer, te vermelden.


Opgelet: aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, is het raadzaam niet te wachten tot de vervaldag om de betaling te verrichten.Heb je nog vragen over dit onderwerp of andere fiscale zaken? Contacteer je adviseur of een DLV accountant.

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten