Voldoende verzekerd in het hardfruit ? Zorg dat de volledige kostprijs gedekt is.

Met een brede weersverzekering kan je je als fruitteler bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden, de zogenaamde “brede weersverzekering”. Deze brede weersverzekering dekt minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Sinds 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie (tot 65% van de premie) uit als je een erkende brede weersverzekering afsluit.

Daarom is het van groot belang dat je je verzekert voor het juiste verzekerd bedrag. DLV heeft een nieuwe kostprijscalculatie gedaan van het hardfruit over de afgelopen teeltjaren. Hoewel elk bedrijf zijn eigen kostenstructuur heeft, is het op basis van gemiddelden duidelijk dat de kostprijs per ha van het hardfruit de laatste jaren een grote stijging vertoont. Op basis van een gemiddeld bedrijf van 15 ha peer en 7 ha appel hebben we berekend dat de kostprijs van het gangbare hardfruit 16150 EUR/ha is voor peer en 17300 EUR/ha is voor appel en dit voor het gewas aan de boom.

De gebruikelijke verzekerde bedragen van 10.000 of 12.000 EUR/ha volstaan dus lang niet meer om de werkelijke kostprijs te compenseren. Let er dus op dat je voldoende bent verzekerd voor jouw hardfruit, zeker nu het klimaat steeds grilliger wordt.


DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten