VLIF: Welke energiebesparende maatregelen kan je nemen?

*Dit artikel kreeg een update! Lees het hier.*


In september en oktober organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk infosessies over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) dat op 1 januari 2023 van start gaat. Daarin zal onder meer duidelijk worden welke subsidies landbouwers kunnen aanvragen via de verzamelaanvraag en waarvoor landbouwers beroep kunnen doen op het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Voordat het nieuwe GLB in werking treedt, kunnen land- en tuinbouwers nog beroep doen op de huidige VLIF-investeringssteun. Omdat je nog t.e.m. 16 december de tijd hebt om een aanvraag in te dienen voor de huidige VLIF-investeringssteun, willen we hieronder een aantal investeringen in de kijker zetten. Aangezien de energieprijzen momenteel erg hoog zijn en de herfst voor de deur staat, tackelen we in dit artikel de energiebesparende investeringen.

VLIF-investeringssteun

Als professionele Vlaamse landbouwer kan je een beroep doen op de VLIF-investeringssteun. Hiervoor moet je een maatregel op je landbouwbedrijf implementeren die bijdraagt tot het verhogen van de weerbaarheid van je landbouwbedrijf, een efficiënter energie- en watergebruik en/of de verbetering van de luchtkwaliteit. Enkel de maatregelen die op de ‘subsidiabele investeringslijst’ staan, komen in aanmerking. 

Energiebesparende investeringen

Sinds de oorlog tussen Oekraïne en Rusland is de aankoopprijs van energie en aardgas fel gestegen. Om de energiekosten van je bedrijf te verminderen, kan je ervoor kiezen om energiebesparende investeringen door te voeren. En voor heel wat van deze investeringen kan je VLIF-investeringssteun aanvragen! 

Algemeen

Wie aan energiebesparende investeringen denkt, denkt in eerste instantie vaak aan zonnepanelen. Hier kan geen VLIF-investeringssteun voor ontvangen worden. Je kan wel steun aanvragen voor onder meer de volgende investeringen: 

   Steuncategorie 40%*Steuncategorie 30%**
   - Kleine en middelgrote windturbines/windmolens
   - Pocketvergister
   - Warmtepomp
   - Warmterecuperatiesysteem
   - Warmtewisselaar
   - Zonneboiler
   - ...
   - Energiebesparende koeltechnieken
   - Investeringen in geothermie
   - Isolatie
   - Klimaatcomputer
   - LED-verlichting
   - Energiezuinige ventilatiesystemen
   - ...
   *respectievelijk 50% voor jonge landbouwers
   **respectievelijk 40% voor jonge landbouwers

   Tuinbouw

   Aangezien de gespecialiseerde glastuinbouwsector de grootste energiegebruiker van de Vlaamse landbouw is, zijn er nog een hele hoop extra subsidiabele maatregelen voor deze sector. 
   Steuncategorie 40%*Steuncategorie 30%**
   - Dubbele beglazing bij een renovatie
   - Een energiescherm
   - Ontvochtigingstechnieken
   - Verticale ventilatie in een serre
   - ...
   - Plaatsen van diffus glas
   - Dubbele beglazing bij een nieuwbouw
   - ...
   *respectievelijk 50% voor jonge landbouwers
   **respectievelijk 40% voor jonge landbouwers

   Melkvee

   Op een melkveebedrijf kan o.a. geïnvesteerd worden in een koelgroep melkkoeltank met een warmterecuperatiesysteem, een melkvoorkoeler of een toerentalregeling van de vacuümpomp voor de melkinstallatie. Hierop kan je 30% steun krijgen (of 40% voor de jonge landbouwers).

   Procedure

   Voorwaarden

   Als je VLIF-investeringssteun wil aanvragen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je o.a. een actieve, Vlaamse landbouwer zijn die minimaal een jaarlijks beroepsinkomen van 12.000 euro haalt uit jouw landbouwactiviteiten en maximaal 12.000 euro uit niet-landbouwactiviteiten. Je mag geen ouderdomspensioen ontvangen. Verder moet jouw landbouwbedrijf voldoende bedrijfsomvang hebben. Zo moet het minimale brutobedrijfsresultaat van jouw landbouwbedrijf minstens 40.000 euro per bedrijfsleider zijn. Je moet ook een boekhouding bijhouden en voldoen aan alle wettelijke normen.  Het bedrijfsresultaat mag dan weer niet te hoog zijn, namelijk maximum 800.000 euro per landbouwbedrijf. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor energiebesparende of emissiereducerende investeringen.

   De steunomvang kan ofwel 15%, 30% of 40% zijn, dit percentage is afhankelijk van welke investering je uitvoert. Investeringen die bv. bovengemiddeld bijdragen aan de klimaatmitigatie met een aantoonbare CO2-reductie, hebben een steunpercentage van 40% (bv. een warmtepomp), terwijl op investeringen die bijdragen tot onroerende structuurverbetering (bv. de ruwbouw van een loods) je maar 15% steun kunt ontvangen. Als je jonger bent dan 41 jaar op het moment van de steunaanvraag, worden de steuncategorieën van 40% en 30% verhoogd naar respectievelijk 50% en 40%.  

   Indieningsperiode en selectie

   Ieder kwartaal wordt een nieuwe indieningsperiode opengesteld voor de VLIF-investeringssteun. Dit maakt dat er nog twee indieningsperiode zijn voordat het nieuwe GLB in werking treedt. De uiterste indieningsdata van deze indieningsperiodes zijn 30 september en 16 december 2022. Nadat een indieningsperiode is afgesloten, begint de selectieperiode. Iedere investering heeft een bepaalde selectiescore. Hoe meer de investering bijdraagt tot het behalen van de doelstellingen van het VLIF, hoe meer kans zij heeft om geselecteerd te worden. Er is namelijk voor ieder kwartaal een bepaald budget beschikbaar voor de VLIF-investeringssteun, waardoor meestal niet alle investeringsaanvragen effectief geselecteerd worden. 


   In dit artikel komen bepaalde subsidiabele investeringen aan bod, maar dit is geen volledige opsomming. Als je een investering wil doorvoeren op jouw landbouwbedrijf kan je ofwel de lijst bekijken op de website van het Departement Landbouw en Visserij, ofwel een adviseur contacteren om te bekijken of jij hiervoor eventueel VLIF-investeringssteun kan aanvragen. 

   Nadat jouw investering geselecteerd is, zal je de nodige bewijzen op het e-loket moeten opladen voordat je jouw VLIF-investeringssteun effectief kan ontvangen. 

   Heb je hulp nodig bij de VLIF-aanvraag of de opvolging van het VLIF-dossier, aarzel niet om jouw DLV-adviseur te contacteren!

    

   DEEL DIT BERICHT:

   Recente projecten