VLIF: Verhoogde steun voor energiemaatregelen

Tot 16 december 2022 kan je als professionele land- en tuinbouwer beroep doen op het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) onder het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor dit laatste kwartaal zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in de VLIF-investeringssteun. Concreet krijgen een aantal energie-investeringen een hogere steunomvang. Voor de volledigheid lijsten we hieronder de voornaamste subsidiabele energie-investeringen op die ofwel energie besparen, produceren of opslaan. De wijzigingen staan in het vet. 

VLIF-investeringssteun

Als professionele Vlaamse landbouwer kan je een beroep doen op de VLIF-investeringssteun. Hiervoor moet je een maatregel op je landbouwbedrijf implementeren die bijdraagt tot het verhogen van de weerbaarheid van je landbouwbedrijf, een efficiënter energie- en watergebruik en/of de verbetering van de luchtkwaliteit. Enkel de maatregelen die op de ‘subsidiabele investeringslijst’ staan, komen in aanmerking. 

Investeringen om energie te besparen, produceren of op te slaan

Energie besparen

ALGEMEEN

De overheid heeft beslist om een aantal energiebesparende maatregelen in kader van een renovatie een verhoogde steun te geven. De wijzigingen staan in het vet.

Steuncategorie 40%*Steuncategorie 30%**

Geothermie (renovatie)

Isolatie (renovatie)

Energiezuinige ventilatie (renovatie)

Warmterecuperatie systeem (renovatie)

Warmtepomp

Geothermie (nieuwbouw)

Isolatie (nieuwbouw)

Energiezuinige ventilatie (nieuwbouw)

Warmterecuperatie systeem (nieuwbouw)

Energiebesparende koeltechnieken

Klimaatcomputer

LED-verlichting
*respectievelijk 50% voor jonge landbouwers
**respectievelijk 40% voor jonge landbouwers

Elke investeringscode heeft een specifieke omschrijving waarin staat welke onderdelen of investeringen subsidiabel zijn.  Onder de klimaatcomputer valt bv. de regelkast voor de aansturing van het klimaat in de stal of loods, deze regelt de ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en/of CO2.

TUINBOUW

Aangezien de gespecialiseerde glastuinbouwsector de grootste energiegebruiker van de Vlaamse landbouw is, zijn er nog heel wat extra subsidiabele maatregelen voor deze sector. De wijzigingen staan in het vet.

Steuncategorie 40%*Steuncategorie 30%**

Dubbele beglazing (renovatie)

Energiescherm dat zorgt voor een minimale energiereductie van 30% (renovatie)

Ontvochtigingstechnieken (renovatie)

Verticale ventilatie in serre (renovatie)

Plaatsen van diffuus glas/ar-glas in de glastuinbouw (renovatie)

Dubbele folie (renovatie)

Energiebesparende kasomhulling (renovatie)

Warmtebuffertank (renovatie)

Rookgascondensor en rookgaskoeler (renovatie)

Rookgasreiniger (renovatie)

Dubbele beglazing (nieuwbouw)

Energiescherm (nieuwbouw)

 

Ontvochtigingstechnieken (nieuwbouw)

Verticale ventilatie in serre (nieuwbouw)

Plaatsen van diffuus glas/ar-glas in de glastuinbouw (nieuwbouw)

Dubbele folie (nieuwbouw)

Energiebesparende kasomhulling (nieuwbouw)

Warmtebuffertank (nieuwbouw)

Rookgascondensor en rookgaskoeler (nieuwbouw)

Rookgasreiniger (nieuwbouw)

*respectievelijk 50% voor jonge landbouwers
**respectievelijk 40% voor jonge landbouwers

MELKVEE

Ook voor de melkveesector zijn er enkele energiebesparende technieken die subsidiabel zijn. De wijzigingen staan in het vet.
Steuncategorie 40%*Steuncategorie 30%**

Koelgroep melkkoeltank met warmterecuperatie (renovatie)

Melkinstallatie: melkvoorkoeler (renovatie)

Toerentalregeling (frequentiesturing) van de vacuümpomp voor de melkinstallatie (renovatie)

Koelgroep melkkoeltank met warmterecuperatie (nieuwbouw)

Melkinstallatie: melkvoorkoeler (nieuwbouw)

Toerentalregeling (frequentiesturing) van de vacuümpomp voor de melkinstallatie (nieuwbouw)

Energie produceren

Energie opwekken op een land- of tuinbouwbedrijf kan je onder andere door te investeren in een windturbine, pocketvergister of een zonneboiler. Voor de kleine en middelgrote windturbines is er een normbedrag vastgelegd van €2/watt van het nominaal vermogen van de windturbines. Het subsidiabel bedrag wordt berekend op basis van de hoeveelheid energie die bruikbaar is op het landbouwbedrijf met als maximum steunbedrag het normbedrag per watt.
Bij de pocketvergister zijn alle onderdelen subsidiabel uitgezonderd de vergister zelf. De dichte vloer en mestschuif zijn ook subsidiabel. 

Steuncategorie 40%*Steuncategorie 30%**

Kleine en middelgrote windturbines

Pocketvergister (renovatie)

Zonneboiler (renovatie)

Pocketvergister (nieuwbouw)

Zonneboiler (nieuwbouw)

Energie opslaan

De steunomvang op de batterij voor opslag van hernieuwbare energie wordt verhoogd van 15% naar 30%. De hernieuwbare energie op het bedrijf moet kunnen aangewend worden op het bedrijf.

Procedure 

Vanaf 1 januari 2023 treedt het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking. In de toelichting van het Vlaams Ruraal Netwerk omtrent het nieuw GLB, is er gesproken over een aantal aanpassingen van de VLIF-investeringssteun. Deze informatie is wel nog onder voorbehoud, aangezien het Vlaams GLB Strategisch Plan nog niet is goedgekeurd door de Europese Commissie. De onderstaande procedure geldt dus voor alle aanvragen tot en met 16 december 2022.

Voorwaarden 

Als je VLIF-investeringssteun wil aanvragen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet je o.a. een actieve, Vlaamse landbouwer zijn die minimaal een jaarlijks beroepsinkomen van 12.000 euro haalt uit jouw landbouwactiviteiten en maximaal 12.000 euro uit niet-landbouwactiviteiten. Je mag geen ouderdomspensioen ontvangen. Verder moet jouw landbouwbedrijf voldoende bedrijfsomvang hebben. Zo moet het minimale brutobedrijfsresultaat van jouw landbouwbedrijf minstens 40.000 euro per bedrijfsleider zijn. Je moet ook een boekhouding bijhouden en voldoen aan alle wettelijke normen.  Het bedrijfsresultaat mag dan weer niet te hoog zijn, namelijk maximum 800.000 euro per landbouwbedrijf. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor energiebesparende of emissiereducerende investeringen.

De steunomvang kan ofwel 15%, 30% of 40% zijn, dit percentage is afhankelijk van welke investering je uitvoert. Investeringen die bv. bovengemiddeld bijdragen aan de klimaatmitigatie met een aantoonbare CO2-reductie, hebben een steunpercentage van 40% (bv. een warmtepomp), terwijl op investeringen die bijdragen tot onroerende structuurverbetering (bv. de ruwbouw van een loods) je maar 15% steun kunt ontvangen. Als je jonger bent dan 41 jaar op het moment van de steunaanvraag, worden de steuncategorieën van 40% en 30% verhoogd naar respectievelijk 50% en 40%.  

Indieningsperiode en selectie 

Ieder kwartaal wordt een nieuwe indieningsperiode opengesteld voor de VLIF-investeringssteun. Dit maakt dat er nog één indieningsperiode is voordat het nieuwe GLB in werking treedt. De uiterste indieningsdata van deze indieningsperiodes is 16 december 2022. Nadat een indieningsperiode is afgesloten, begint de selectieperiode. Iedere investering heeft een bepaalde selectiescore. Hoe meer de investering bijdraagt tot het behalen van de doelstellingen van het VLIF, hoe meer kans zij heeft om geselecteerd te worden. Er is namelijk voor ieder kwartaal een bepaald budget beschikbaar voor de VLIF-investeringssteun, waardoor meestal niet alle investeringsaanvragen effectief geselecteerd worden. 

In dit artikel komen bepaalde subsidiabele investeringen aan bod, maar dit is geen volledige opsomming. Als je een investering wil doorvoeren op jouw landbouwbedrijf kan je ofwel de lijst bekijken op de website van het Departement Landbouw en Visserij, ofwel een adviseur contacteren om te bekijken of jij hiervoor eventueel VLIF-investeringssteun kan aanvragen. 

Nadat jouw investering geselecteerd is, zal je de nodige bewijzen op het e-loket moeten opladen voordat je jouw VLIF-investeringssteun effectief kan ontvangen. Allereerst moet er binnen de 5 maanden na het einde van de indieningsperiode, bewijsstukken opgeladen worden die aantonen dat je gestart bent met jouw investering.  Nadien moet je ook jouw facturen en betalingsbewijzen van de geselecteerde investeringen opladen op het e-loket.

Heb je hulp nodig bij de VLIF-aanvraag of de opvolging van het VLIF-dossier, aarzel niet om jouw DLV-adviseur te contacteren!DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten